A Sopron Bank ZRt. jogi nyilatkozata

A SOPRON Bank ZRt. honlapja oldalainak megtekintésével Ön elfogadja az alább meghatározott feltételeket. Amennyiben e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg honlapunk oldalait.

Szerzői jog

A SOPRON Bank Rt. honlapján megjelenő minden név, logó, grafika, tájékoztató, információs anyag, dokumentum szerzői jogvédelem alá tartozik. A SOPRON Bank Rt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni, másolni, többszörözni, tárolni, kinyomtatni, vagy azokat nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

Információk

A honlap oldalain megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Sopron Bank ZRt. a megadott információk, adatok valódiságáért, esetleges pontatlanságáért, teljeskörűségéért, hibáiért, módosulásáért, illetve az azokból eredő esetleges félreértésekért, károkért felelősséget nem vállal. Részletes felvilágosításért kérjük, keresse fel Bankunkat annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetőek legyenek.

A felelősség kizárása

A SOPRON Bank ZRt. kizárja a felelősséget azon károkért, amelyek a honlap használatával kapcsolatosak, a honlap oldalainak használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a honlap oldalainak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy más, rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A SOPRON Bank ZRt.-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a SOPRON Bank Rt. honlapjához kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön a SOPRON Bank ZRt. részére bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár e-mailben, vagy egyéb módon elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a SOPRON Bank Rt. legfeljebb az adatrögzítéstől számított tíz évig a következők szerint kezelje.

Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy e-mail címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a SOPRON Bank ZRt. az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, marketing és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat leányvállalatának, vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A SOPRON Bank ZRt. a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Kérelmére a SOPRON Bank ZRt. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

A SOPRON Bank ZRt. az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezeli.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és [30 napig] tárolja.